آموزش بازی تخته نرد

بازی تخته نرد

در سایت بت عوت و در این مقاله به اختصار به آشنایی و آموزش بازی تخته نرد و آموزش شرط بندی تخته نرد خواهیم پرداخت.

آموزش بازی تخته نرد-Play Hibet

تاریخچه تخته نرد به کجا باز می گردد؟

مهمترین چیز در آموزش بازی تخت نرد : در بازی تخته نرد باید مهره هاي خودرا دریک گوشه جمع کنید و هر کس زودتر آن ها را از بازی خارج کند برنده بازی محسوب میشود. قدمت تخته نرد بـه خاورمیانه و تمدنهای بسیار قدیم مانند تمدنهای ایران، روم، مصر و سومر بر می‌گردد. در هر کدام از این تمدنها بازی هاي تخته اي زیادی ابداع شده بود اما بازی مانند تخته نرد امروزی کـه در روم باستان انجام می شده « Alea » نام داشته کـه بـه معنی «هنر قمار با تاس» بوده.

حتی کلادیوس امپراتور روم نیز در مورد بازی تخته نرد نوشته اسـت. بازی تخته نرد خود کپی از بازی « kubeia » یونان بود کـه بعد ها این بازی رابه نام « tabula » تخته میشناختند.

قدیمی‌ترین تخته نردی کـه تا بحال پیدا شده تخته نردی اسـت کـه در شهر سوخته سیستان و بلوچستان پیدا شده اسـت، بـه این دلیل تخته نرد رابه ایران نسبت می‌دهند، در واقع تخته نرد رابه اردشیر بنیانگذار سلسله ساسانی «224 سال قبل از میلاد مسیح» نسبت میدهند.بـه این دلیل بـه تخته نرد، “نردشیر” نیز می‌گویند. «نرد در فارسی قدیم بـه معنی چوب و کنده چوب بوده اسـت». این بازی از طریق ساسانیان بـه هند و از هندوستان بـه چین رفت کـه چینی ها بـه این بازی « shwa-liu » می‌گویند « بـه معنی دو شیش » معادل انگلیسی تخته نرد نیز « backgammon » اسـت.

برای انجام بازی تخته نرد چه چیز هایی لازم است؟

 1. زمین بازی
 2. 15 مهره سفیدو 15 مهره سیاه
 3. تاس دو عدد یا تاس دوبل
 4.  جام تاس یا تاس ریز «این مورد بیشتر در خارج از ایران رواج داشته و در داخل ایران بـه ندرت ازآن استفاده میشود».

فلسفه تخت نرد و معنی و مفهوم آن بنا بـه متن کتاب شطرنج‌نامه «یا گزارش شطرنج و نهش نیو اردشیر»، کـه عموماً مربوط بـه باورهای زرتشتی اسـت:

 • تخته نرد: کره زمين
 • 30 مهره: نشان گر ۳۰ شبانه روز يک ماه
 • 24 خانه: نشانگر ۲۴ساعت شبانه روز
 •  4 قسمت زمين: ۴ فصل سال
 •  5 دست بازي: ۵ وقت يک شبانه روز
 • 2 رنگ سياه و سپيد: شب و روز
 • هر طرف زمين 12 خانه دارد: ۱۲ ماه سال
 • زمين بازی: آسمان
 • تاس: ستاره بخت و اقبال
 • گردش تاس ها: گردش ايام
 • مهره ها: انسانها
 • گردش مهره در زمين: حرکت انسانها «زندگي »
 • برداشتن مهره در پايان هر بازي : مرگ انسانها اعداد تاس در تخته نرد

فلسفه شماره های تاس:

1: يکتايی و خداپرستی ۲: آسمان و زمين ۳: پندار نيک؛ گفتار نيک، کردار نيک ۴: شمال، جنوب، شرق، غرب ۵: خورشيد؛ ماه، ستاره، آتش، رعد ۶: شش روز آفرينش

نحوه چیدمان مهره ها در بازی تخته نرد

دو راه برای چیدن مهره ها بر روی زمین بازی «تخته نرد» وجوددارد کـه البته هردو راه کاملا یکسان اسـت. همان طور کـه در تصویر میببنید؛ اگر شـما مهره ي سفید را انتخاب کرده باشید، نحوه ي حرکت شـما روی زمین «تخته نرد» بر خلاف جهت عقربه هاي ساعت خواهد بود.

آموزش کامل بازی تخته نرد + معنای مفاهیم و اصطلاحات تخته نردآموزش کامل بازی تخته نرد + معنای مفاهیم و اصطلاحات تخته نرد

 

 

 

 

 

در این تصویر مهره مهره هاي سفید تخته نرد در جهت عقربه هاي ساعت حرکت خواهند کرد و رقیب کاملا در جهت عکس شـما بازی خواهد کرد.

چگونگی شروع بازی تخته نرد

برای شروع بازی تخته نرد هردو بازیکن تاس می‌اندازند و هر کدام تاس بیشتر و یا طبق توافق تاس کمتری را آورد، می‌تواند رنگ مهر ها و نحوه ي چیدن مهره ها را انتخاب کند و همچنین شروع کننده ي بازی خواهد بود.

قوانین اصلی تخته نرد

چند قانون برای حرکت مهره هاي تخته نرد وجوددارد:

حرکت مهره ها:

حرکت مهره ها: مهره ها فقط به تعداد اعداد روی تاس ها میتواند جابجا شود.

عدد ها:

عدد های روی تاس نشان دهنده 2 حرکت مستقل می باشد. برای مثال اعداد 3 و 5 نشان دهنده آن است که یکبار 3 بار و یک بار 5 حرکت رو به جلو می تواند اتفاق افتد.

خانه بسته:

هیچ گاه در بازی تخته نرد مقصد یک مهره نمیتواند یک خانه بسته باشد. خانه بسته بـه خانه اي گفته میشود کـه بیش از یک مهره رقیب در آن وجود داشته باشد. اگر مثلا ۳ و ۵ آوردید می‌توانید یک مهره را ۸ حرکت بـه خانه اي باز ببرید و یا یک مهره را 5 حرکت و مهره دیگری را 3 خانه حرکت دهید. مهره سفید روی مهره سفید قرار میگیرد «برای رقیب هم بهمین صورت». اما مهره سفید را نمی‌توانید بـه خانه اي کـه حداقل دو مهره رقیب در آن وجوددارد حرکت کند و اگر مقصد حرکت، خانه بسته بود باید مهره دیگری را برای حرکت انتخاب کنید.

تاس جفت:

بازیکنی کـه تاس جفت می آورد «مانند ۲و۲ یا ۳و۳ یا ۶و۶ و…» باید 4 بار آن شماره را بازی کند. مثلا کسیکه جفت 6 «۶ و ۶» می آورد باید چهار بار ۶ را بازی کند. تاس جفت بهترین تاس در بازی تخته نرد اسـت و شـما را در بازی از رقیب جلو می اندازد.

 حرکت اجباری:

هر بازیکن که تاس بریزد باید حتماً مهره هایش را حرکت بدهد مگر این کـه، رقیب خانه هایش را بسته باشد و بازیکن قادر بـه حرکت دادن مهره نباشد.بازیکن باید همواره به نحوه بازی کند تا بیشترین امکان حرکت با مهره ها برایش فراهم باشد حتی اگر به ضرر بازیکن باشد.اگر بازیکنی امکان بازی هردو تاس را داشته باشد، باید هردو تاس را بازی کنید، مگر آنکه هیچ راهی وجود نداشت باشد گاهی اوقات شـما ممکن اسـت یک تاس را بازی کنید بـه طوری‌كه تاس دیگر شـما از بین برود اما شـما بگویید مـن دوست ندارم تاس دیگر را بازی کنم و این حرکت مـن اسـت و در صورت وجود حرکت باید بازی کنید.

مهره تک:

خانه اشغال شده توسط یک مهره تک نامیده می شود. اگر حریف تاسی را بیاورد که منجر به آن شود که مهره اش بر روی خانه ای که مهره تک دارد بنشیند می تواند آن مهره را بزند و حریف باید مهره بیرون شده را از ابتدای زمین وارد مسابقه کند.

خارج کردن مهره ها:

هنگامی که تمام مهره ها در ناحیه خودی (زمین خودی) قرار گرفته باشد و مهره ای خارج از این ناحیه نمانده باشد بازیکن می تواند مهره های خود را از زمین خارج کند بدین صورت که برای مثال با آوردن تاس 2 مهره ای که 2 خانه تا انتهای ناحیه خودی فاصله دارد را میتواند از مسابقه خارج کند.

برنده دست: 

 هر بازیکنی که مهره های خود را زودتر از زمین مسابقه خارج کند برنده دست خواهد بود.

مارس در تخته نرد:

در صورتیکه قبل از اینکه حریفتان بتواند یک مهره را از زمین خود خارج کند بازیکن بتواند تمام مهره های خود را از زمینش بیرون ببرد اصطلاحا حریف را مارس کرده است و اگر یک مهره در خانه شما داشته باشد اصطلاحا حریف را مارس اکبر (نرد) کرده است و در این صورت به بازیکن برنده 3 امتیاز داده می شود.

زدن مهره در خانه:

در بازی تخته نرد شرطی در کازینو های ایرانی امکان هرگونه حرکت مجاز فراهم است ( یعنی بر خلاف بازی های رسمی بین المللی در خانه خود میتوانید مهره حریف را زده و باز هم به جلو حرکت کنید ) اما در بازی های رسمی بین المللی اگر مهره ای را درخانه زدید آن مهره دیگر نمی تواند حرکت کند البته فقط در همان نوبت بازی و در نوبت باید حرکت کند. اما در بازی های کازینویی چنین محدودیتی ندارید.

اصطلاحات تخته نرد رایج در ایران

 • چیدن: قرار دادن مهره در زمین برای شروع یازی
 • افشار در بازی تخته نرد: بـه خانه شماره ۵ زمین خود و رقیب خان افشار میگویند
 • افشار گیری: گرفتن خانه ۵ خود و یا رقیب
 • اصطلاح اسیر در تخته نرد: دو مهره اي کـه در زمین رقیب و در خانه 24 هستند
 • فرار: برداشتن مهره در تیررس رقیب و بردن بر روی دیگر مهره هاي خودی ، مخصوصا مهره اي اسیر در زمین رقیب
 • جفت: وقتی دو تاس مانند هم بـه زمین میشینند مثلا ۲۲ – ۳۳ ۱۱ و….
 • دو کور: تاس جفت یک 11
 • درب خانه: خانه شماره هفت هر بازیکن
 • خال خان: خانه شماره یک در زمین خودی
 • دو شش: جفت شش
 • کوه خانه: خانه اي بیشتر از ۵ مهره در ان قرار گرفته باشد
 • معنی پل در بازی تخته نرد: بـه مهره هاي خانه شماره 13 کـه نقش پل را برای فرار دو اسیر ایفا می‌کنند
 • تاس ریز: استوانه هایي مانند لیوان کـه تاس را در ان قرار میدهند و بـه روی صحفه میریزند
 • نراد: کسیکه نرد بازی می‌کند
 • نرد: بـه معنی جنگ و منظور بازی تخت نرد اسـت
 • گشاد دادن: وقتی شـما مهره اي رابه صورت تک در خانه اي قرار می‌دهید و رقیب قادر اسـت آنرا بزند. بـه تصویر زیر دقت کنید، اگر شـما مهره ي سفید باشید بـه مهرهای نشان داده شده گشاد گویند. آموزش کامل بازی تخته نرد + معنای مفاهیم و اصطلاحات تخته نردآموزش کامل بازی تخته نرد + معنای مفاهیم و اصطلاحات تخته نرد
 • قات کردن: فرار کردن – بردن مهره بـه روی مهره هاي خودی مثله ۶۵ از ۱۸/۲۴
 • خانه مرشد: خانه شماره ۳ زمین خودی = ته خانه: خانه هاي اخر زمین خودی « خانه ۱ و ۲ »
 • مارس: هنگامیکه شـما تمام مهره هاي خودرا از بازی خارج کردید و رقیب هنوز هیچ مهره اي برنداشته

اصطلاحات خاص

 • مایه: مهره اي کـه بـه صورت یدکی بر روی دومهره خود یا تک باشد و با تاس بعدی اماده گرفتن خانه هاي ازاد باشد
 • دش: مخفف دو شش
 • سگ مارس: هنگامیکه شـما همه ی مهره ها را خارج کردید و رقیب هنوز در زمین شـما مهره دارد
 • اصطلاح ماره در بازی تخته نرد: همان سگ مارس
 • زدن: کشته شدن مهره تک کـه باید برگردد و از زمین رقیب بازی رو اغاز کند
 • گشایش: حرکت اول بازی
 • خانه آزاد: خانه هایي کـه مهره اي در انها قرار نگرفته
 • داو « دو »: دو برابر کردن نتیجه بازی
 • دوبرگرد: برگرداندن داو «دو یا دبل » رقیب بـه خودش
 • بازی بـه دو: بازی کـه داو یا دبل ردو بدل شده و امتیاز برد آن بازی ۲ شده اسـت
 • نشستن: قرار گرفتن مهره کشته شده از روی پیشخوان بـه روی زمین
 • کعبتین: تاس
 • تاس گرفتن: حیله و نیرنگ بـه منظور نشستن تاس روی شماره خاص
 • تاس موافق: تاس مورد علاقه و خواسته شده
 • تاس مخالف: تاسی کـه مورد نیاز بازیکن نیست
 • تاس ریختن: پرتاب تاس از درون تاس ریز بـه روی زمین
 • تاس بالا: تاسهای کـه شماره بزرگتری دارند مثل چهار و پنج شش
 • تاس پایین: تاسهای کـه اعداد کمتری دارند مثه یک و دو وسه
 • حکم تاس در تخته نرد: بازی کـه بـه اجبار و برای بازی کردن هردو تاس باشد
 • دست بـه مهره: طبق قوانین ایرانی دست شـما هر مهره اي را لمس کرد باید همان ار بازی کند
 • خوردن مهره: برداشتن مهره ها در انتهای بازی از زمین و خارج کردن انها از بازی
 • رجز خوانی: جنگ لفظی دو بازیکن کـه در بازی دوستانه باعث شیرینتر شدن بازی میشود
 • تاس آینه: تاسی کـه بـه روی لبه زمین بازی یا مهره قرار بگیرد و شماره آن مشخص نباشد
 • وینشیر: نام قدیمی بازی تخته نرد
 • نردشیر: نام قدیمی بازی تخته نرد

اصطلاحات کم یاب

 • لنگر پایین: گرفتن خانه هاي یک – دو – سه رقیب با دو مهره و بیشتر
 • لنگر بالا: گرفتن خانه هاي چهار- پنج – شش رقیب با دو مهره و بیشتر
 • خان: منظور هر یک از 24 خانه بازی تخته نرد اسـت
 • پیشخوان یا بار: بـه قسمت بلند میان زمین بازی کـه زمین رابه دو نیم تقسیم می کتد پیشخوان گویند. طبق معمول مهره هاي کشتۀ بازی تخته نرد را در این قسمت قرار میدهند.
 • آموزش کامل بازی تخته نرد + معنای مفاهیم و اصطلاحات تخته نردبستن خانۀ خودی: اگر شـما بتوانیدخانه هاي 1 تا 6 خودرا ببندید و اگر از رقیب هم کشته گرفته باشید میشود گفت کار رقیب شـما تمام شده اسـت و از این بـه بعد فقط شـما باید تا پایان بازی تاس بریزید.” آموزش کامل بازی تخته نرد” + معنای مفاهیم و اصطلاحات تخته نرد

آموزش کامل بازی تخته نرد + معنای مفاهیم و اصطلاحات تخته نرد

 • سد: بستن راه رقیب
 • ششدر کردن: بستن شش خانۀ متوالی کـه در هرخانه نیز 2 مهره قرار گرفته باشد چنانکه شـما بتوانید این عمل را انجام دهید،رقیب با بزرگ ترین تاس «۶» هم قادر بـه گذشتن از مهره هاي شـما نیست و بـه اصطلاح ششدر شده. آموزش کامل بازی تخته نرد + معنای مفاهیم و اصطلاحات تخته نرد

آموزش کامل بازی تخته نرد + معنای مفاهیم و اصطلاحات تخته نرد

 • حمله برق اسا: بازی هجومی وگرفتن کشته از رقیب در زمین خودی کـه با بستن منازل همراه اسـت = پوشش: بستن یک مهره تک با مهره ي دیگر
 • شستن بازی: وقتی دو رقیب با توافق بازی رو مساوی تمام می‌کنند = تعطیل اسـت: مهره کشته شده در زمین رقیب ننشیند
 • شش بش در بازی تخته نرد: تاس شش پنج
 • باز کردن خانه: برداشتن یک مهره و ازاد ساختن خانه اي برای نشستن یا زدن رقیب
 • مفت بر: کسیکه بازی اي رابه اسانی می برد
 • مفت باز: کسیکه بـه اسانی بازی واگذار می کند

 

در این مقاله سعی بر این بود تمام نکات لازم برای آموزش بازی تخته نرد به طور کامل در اختیار شما کاربر محترم قرار بگیرد، تا بتوانید به را حتی در یک سایت شرط بندی تخته نرد به شرط بندی و بازی بپردازید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *