دسته بندی اخبار شاخ های مجازی

واکنش عجیب و غریب تتلو به دستگری میلاد حاتمی

امیر تتلو در رابطه با دستگیری میلاد حاتمی و آخر عاقبت نامعلوم میلاد حاتمی بارها و بارها هشدار داده بود. بارها از خواسته بود که با دم شیر بازی نکند. بسیار مستقیم مطرح کرده است که هر کس به امیر تتلو و گوشت خواری و لات بازی ادامه دهد، آخر و عاقبت مشخصی ندارد.

دستگیری میلاد حاتمی

با این حرف امیر تتلو، تمام انگشتان اشاره برای صدور اتهام به میلاد حاتمی به سمت امیر تتلو دراز شده است و همسر میلاد، امیر تتلو را هم یکی از مقصران دستگری میلاد می داند. اما واقعا میلاد حاتمی کیست و چرا اینقدر تتلو با اون مشکل دارد؟؟؟

امیر تتلو برای رد همه اتهامات از سوی دیگران به خود گفت :

ولله ما از گرفتار شدن کسی خوشحال نمی شیم و از طبیعت می خوام که همه زندانی ها آزاد شن و خدا به خودشون و زن  و بچه شون رحم کنه!

اما آیا واقعا این حرف از دل امیر تتلو اومده بود.

یا فقط برای رفع اتهامات خودش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!! خدا می داند.

حال باید ببینیم که امیر تتلو فردی عاشق حاشیه و مشهوریت بیش از حد ،  در این رابطه مجدد چه عکس العملی نشان میدهد. و این ماجرای پرحاشیه ولی واقعی میلاد حاتمی را چگونه ادامه میدهد. اما آیا واقعا میدانید مشکل امیر تتلو و میلاد حاتمی چیست؟

ماجرای درگیری امیر تتلو میلاد حاتمی

حاتمی گفته بود تتلو در اداره سایت شرطبندی خود بـه مشکل  خورده و کاربرانش را از دست داده است. در صورتی که میلاد حاتمی که رقیبی سرسخت در کسب و کار ناسالم خود پیدا کرده بود، شروع به تهدید و سپس تخریب امیر تتلو کرد.  او  بارها در تهدید های خود گفته بود تتلو هر جای استانبول که باشد، او را پیدا خواهم کرد زیرا که در این شهر نفوذ بسیار زیادی دارم.

البته میلاد حاتمی پا در کفش همه کرده بود و این ماجرا را یک بار هم در مورد محسن افشانی  زده بود که همگی فیک از کار درآمد.

متاسفانه دو فرد بد دهن یعنی امیر تتلو و میلاد حاتمی، دعواهایشان به توهین های ناموسی کشیده شد. میلاد امیر تتلو را یک فرد “نمک نشناس” خواند. اما واضح صحبت نکرد که منظورش از این نمک نشناسی دقیقا کدام ماجرا می باشد.

البته توهین های میلاد حاتمی تا اخرین لحظات پایان نداشت. تتلو را  یک شخصیت ناپایدار، خودخواه و منفعت طلب معرفی کرد..

 

بدون فیلترشکن وارد شوید