دسته بندی پوکر

پوکر فیس چیست؟ و علت اهمیت آن در بازی پوکر

  • با سایر بازیکنان صحبت نکنید

این گزینه برای کسانی کـه می‌توانند افراد رابا صحبت کردن تحت تاثیر قرار دهند، اجباری نیست. افرادی کـه می‌توانند با حرف زدن سایرین را تحت تاثیر قرار دهند بـه آسانی می‌توانند رقبایشان را گول بزنند. اگر بدانید درباره ي چه چیزی،چگونه باید حرف بزنید، برتری چشمگیری نسبت بـه بقیه خواهید داشت. البته فراموش نکنید کـه سکوت همیشه بهتر از حرف زدن اسـت. زیرا اکثر بازیکنان برای فریب نخوردن بـه حرف هاي‌ شـما گوش نخواهند داد.

  • احساساتتان را کنترل کنید

احساسات در پوکر نقشی اساسی ایفا می‌کنند. پژوهشها نشان میدهند افرادی کـه نمیتوانند احساسات خودرا نظارت کنند، بیشتر میبازند. بهتر اسـت درصورت ناتوانی در غلبه بـه احساساتتان بازی نکنید زیرا در چنین مواقعی حفظ “پوکر فیس” نیز بسیار دشوار خواهد بود.

  • به ذهنتان دستور بدهید

یکی از توصیه ها این اسـت کـه برای هر تغییری بـه مغزتان فرمان بدهید کـه کاری را دیگر تکرار نکند، زمانی کـه اینکار را انجام میدهید، درصورت انجام آن کار، سریعاً خودتان متوجه میشوید و بـه مرور زمان آن رفتار را می‌توانید حذف کنید.

  • از بازی لذت ببرید

در نهایت اگر از بازی لذت نبرید بیش از چیزی کـه باید احساساتی و عصبی خواهید شد و در نتیجه نمیتوانید پوکر فیس خوبی داشته باشید.در نتیجه احتمال بردتان بسیار کم میشود.

سوالات متداول

  • اصطلاح پوکر فیس از کجا آمده است؟
  • اصطلاح پوکرفیس (به Blank expression نیز معروف است) که از انگلیسی به فارسی نیز منتقل شده است. و اولین بار از بازی پوکر نشات گرفته است
  • پوکر فیس چه تاثیری در بازی پوکر دارد؟
  • پوکرفیس از مهم ترین ترفندها در این بازی این است که بازیکن پوکر خواه دست خوبی داشته باشد و خواه دست بد، نباید واکنشی به این موضوع داشته باشد تا دیگران متوجه وضع او شوند.
  • چگونه پوکر فیس خوبی داشته باشیم؟
  • در مورد داشتن پوکر فیس خوب مطالب بسیاری نوشته شده است .اما اگر بخواهید چکیده خوبی از تمام این مطالب را داشته باشید به مراجعه به مقاله پوکر فیس در سایت بت دعوت میتوانید بطور کامل در مورد این مطلب بخوانید.

بدون فیلترشکن وارد شوید